kursy kosmetyczne kontakt
kursy kosmetyczne dla ambitnych
kursy kosmetyczne w promocji

Kosmetyka Praktyczna™ ASP®

Art-Visage i Stylizacja™ ASP®

Manicure i Stylizacja Paznokci™ ASP®

Prawa autorskie

Niniejsza strona zawiera materiały chronione prawami autorskimi. Nieupoważnione kopiowanie tej strony lub jej części, modyfikacja, wykorzystywanie, w szczególności na stronach internetowych szkół kosmetycznych, jest sprzeczne z prawem i będzie podlegać karze.

W layoucie strony został częściowo wykorzystany zgodnie z Regulaminem ogólnodostępny szablon WP.

Na stronie znajduj±się zdjęcia opatrzone znakiem wodnym "© Akademia Sztuki Piękno¶ci" - zawieraj± one materiały własne, do których publikację posiadamy pełne prawo.

Zawarte na stronie hasła, slogany, promocje, teksty s± materiałami autorskimi. Jeżeli znajdziesz na innych stronach teksty "przypadkowo zbliżone", a tym bardziej "przypadkowo identyczne" z tymi które widzisz u nas, oznacza to, że strona zawiera materiały kradzione.

Oferta dydaktyczna, materiały oraz nazewnictwo szkoleń s± nasz± własności±.

Więcej o konsekwencjach zwi±zanych z nieuprawion± publikacj± lub publikowaniem autorskich materiałów znajdziesz na stronie prawa autorskie.

kursy kosmetyczne i partnerzy
kursy kosmetyczne poprzez PUP - Powiatowy Urz±d Pracy
kursy kosmetyczne poprzez EFS - Europejski Fundusz Społeczny
kursy kosmetyczne poprzez POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kursy Kosmetyczne w ASP | Prawa autorskie | Sitemap Realizacja:Agencja Interaktywna